U NAS KUPUJESZ I NEGOCJUJESZ

Get Adobe Flash player

ACETYLEN TECHNICZNY

Acetylen (C2H2) osiąga najwyższą temperaturę w płomieniu i jest najbardziej wydajny spośród wszystkich gazów palnych, zapewnia skuteczne ogrzewania punktowe i minimalne straty ciepła. Cechy te przekładają się na bardzo wysoki poziom wydajności pracy. Ponadto do całkowitego spalenia acetylenu konieczna jest minimalna ilość tlenu. Ten palny, bezbarwny gaz jest lżejszy od powietrza, dzięki czemu nie gromadzi się w dolnych partiach pomieszczeń, gdzie mógłby stanowić zagrożenie. Zazwyczaj dostarcza się go w postaci roztworu w acetonie lub DMF (dimetyloformamid), w specjalnych butlach aby zapobiec rozpadowi roztworu.